Kök Kanal Tedavisi

Kök kanal tedavisi nedir?

Kanal Tedavisi; herhangi bir sebeple dişin iç kısmında bulunan pulpa denilen damar ve sinir oluşumunun geri dönüşümsüz olarak enfekte olması sonucu tedavi amaçlı bu dokunun temizlenip , kanalların uygun bir materyal ile doldurulması işlemidir.

Kanal tedavisi neden?

Enfekte olan dişin temizlenip kurtarılması için yapılır. Şiddetli ağrıların giderilmesi ve dişin fonksiyonel olarak işlev görmesi amacıyla uygulanan tedavi şeklidir. Enfeksiyonun ilk zamanlarında her zaman ağrı hissedilmez veya dişinizde bir problem yok gibi durabilir. En iyi tanıyı muayene ve röntgenler ile pekiştirmekte fayda vardı.

Kanal tedavisi ne kadar sürede tamamlanır?

Kanal tedavisi işlemi bazen bir seansta bitirilebildiği gibi bazense 2 veya 3 seansta bitebilmektedir. Sebebi ise dişin çürük kısmının durumuna bağlıdır. Aynı zamanda köklerin pozisyonu ve enfekte doku miktarı işlemin süresini etkilemektedir.

Kök kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir?

Lokal anestezi altında yapılan bir tedavi olduğundan normal bir dolgu işleminden farkı yoktur. Anestezinin etkisinin geçmesiyle bir miktar hassasiyet olabilir. Fakat bu hassasiyet kısa süre içerisinde azalarak kaybolacaktır. 

Kök kanal tedavisi yapılmış dişte tekrardan enfeksiyon gelişir mi?

Genellikle doğru yapılmış kök kanal tedavisi sonrası enfeksiyon oluşmaz. Çeşitli kök varyasyonları ve kişinin değişen sağlık durumu neticesinde enfeksiyon oluşma ihtimali vardır. Tekrar enfeksiyon oluşması durumunda kök kanal tedavisi yenilenmelidir.

Önceden kanal tedavisi yapılmış dişime tekrar kanal tedavisi yapılır mı?

Önceden yapılmış bir kanal tedavisinde kök uçlarında enfeksiyon gelişmesi durumunda problemin saptanması ve kanal tedavisinin yenilenmesi gerekmektedir. Eksik doldurulmuş kanalların doldurulması, varsa kırık aletlerin çıkarılması gerekmektedir.

Kök kanal tedavisinden sonra diş tekrar eski haline döner mi?

Kök kanal tedavisi yapılmış bir dişin sinirleri alındığı için diş tamamen eski halinde olmaz. Sinirleri alınan diş beslenmediği için daha kırılgan bir yapıya sahiptir. Dişi bu kırılmalardan korumak için kaplama yapılması gerekebilir.

Tedavi olmazsam ne olur?

Diş hekimlerinin ilk tercihi dişi kurtarıp fonksiyonunu devam ettirmesini sağlamaktır. Enfeksiyon oluşmuş dişte kök kanal tedavisinin yapılmaması durumunda o dişin enfeksiyonunun geçme ihtimali yoktur. Hasta kök kanal tedavisi olmak istemiyorsa geriye tek seçenek kalıyor ‘’dişin çekilmesi‘’ . Hiçbir doktor kanal tedavisi ile kurtarılabilecek bir dişi tedavi etmek yerine çekmeyi tercih etmez.

Bizimle iletişime geçin.